Selbu for GAZA har fra 2009 til 2013 bidratt med c.a. kr. 220.000,- til Proteseverkstedet, gjennom salg av votter, luer og forskjellige innsamlingsaksjoner og gaver.

Når du kjøper denne «pakken» bidrar du uavkortet med kr. 100, - til det kommunake Proteseverkstedet i Gaza.

 
Gazavott Damer web Gazavott herre Gazalue

Gazavott Dame

Gazavott Herre

Gazaluen fra Selbu.

Bestill her! Bestill her! Bestill her!

Proteseverkstedet i Gaza
har i stor grad vært drevet av innsamlede midler fra Norge siden 2006.
Mads Gilbert og Erik Fosse sier i sin bok Øyne i Gaza «De innsamlede midlene har gjort det mulig for palestinerne å fortsette sin lokale produksjon av proteser og andre ortopediske hjelpemidler, tross økonomisk blokade og vanskelige arbeidsforhold»
Pengegaver som går uavkortet til proteseverkstedet kan gies til
konto 4285.15.77275.

Markedsføring, salg, pakking og sending utføres vederlagsfritt av gruppa Selbu for Gaza
Granby Gård deltar med salg og koordinering
www.granby.no telefon: 908 42 892 / 73 81 99 31
Peder Morset folkehøgskole deltar med pakking for sending
www.pedermorset.no telefon: 73 81 20 00
Selbutrykk bidrar med opptrykking av materiale
www.selbutrykk.no telefon: 73 81 04 80
Garn selges til innkjøpspris, strikking utføres for en «billig penge».